De raad van de gemeente Den Haag heeft de nota duurzaamheid "Schone energie in een groene stad" vastgesteld, waarin de ambities voor de komendeperiode zijn omschreven voor energie, leefomgeving, mobiliteit en grondstoffen.

Achter de schermen hebben we als afdeling Energietransitie hard gewerkt aan de invulling van deze nota, welke aansluit bij haalbare kaders in de stad. Een mooie uitdaging om nu samen met het team aan te werken.  Nota Duurzaamheid gemeente Den Haag