Gemeente Den Haag sluit energiecontract voor regionale zon en wind energie

Advies In Vastgoed begeleid de gemeente Den Haag bij haar verduurzamingsopdracht. Op 9 januari ondertekende de wethouder Joris Wijsmuller twee energie contracten met Eneco en energiecollectief OM. Beide partijen worden de komende jaren gestimuleerd om de energie, welke aan de gemeente Den Haag wordt geleverd, additioneel duurzaam op te wekken. Additioneel betekend dat de energie bronnen vandaag de dag nog niet mogen bestaan en dat Eneco en energiecollectief OM moeten investeren in duurzame opwekking. Energiecollectief OM doet dat in de stad Den Haag en Eneco binnen Nederland. De totale energiebehoefte van 57 GWh wordt de komende jaren duurzaam opgewekt uit verschillende -nog te realiseren- windparken, zonnepanelen op daken, zonneweides en andere duurzame initiatieven. Eind 2023 zal 10% van de duurzame stroom opgewekt worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en de overige 90% in de regio. De contracten dragen in belangrijke mate bij aan het streven van de gemeente om haar hele bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken.