Gemeente Bergen op Zoom en stichting Energietransitie tekenen akkoord voor plaatsen 500 PV panelen

Er worden komende maanden vijfhonderd zonnepanelen op de gemeentewerf gelegd in de gemeente Bergen op Zoom. Die mededeling kon wethouder Andrew Harijgens samen met Wim van den Bergh van Stichting Energietransitie Bergen op Zoom vandaag met gepaste trots doen. Achter de schermen is hard gewerkt aan de de totstandkoming van deze samenwerking tussen gemeente en stichting en zet een eerste stap naar een groene gemeente

’thuis meest duurzame corporatie van Nederland

'Thuis is de winnaar in categorie Meest Duurzame Woningcorporatie van de 'Duurzaam Bouwen Awards 2018'

Woonstichting ’thuis mag zich gedurende 2018 de meest duurzame woningbouwcorporatie van Nederland noemen. De jury van de Duurzaam bouwen Awards heeft de woonstichting benoemd als winnaar in haar catogorie. Samen met onze huurders, belanghouder, partners en de Raad van Commissarissen hebben we een duurzaam beleid opgezet wat in 2017 heeft geleid tot een gemiddeld label B van de gehele woonvoorraad. Dat is 5 jaar sneller dan de landelijke ambitie. Een mooie beloning voor goed uitgezet beleid en een in de organisatie doorweven besef van prioriteit.

De jury van de Duurzaam Bouwen Awards bestaat uit maximaal zeven personen. Per categorie kiest de jury drie genomineerden, waarvan één de winnaar wordt. Meer informatie over de Duurzaam Bouwen Awards is te vinden op www.duurzaambouwenawards.nl Er is door de organisatie van de award ook en korte film gemaakt welke hier is terug te vinden; Waar verduurzaamd 'thuis

VTW – Als je echt stappen wil zetten, moet je geld ter beschikking stellen’

Corporatie 'thuis uit Eindhoven investeert fors in duurzaamheid: 70 miljoen euro in de komende tien jaar. De raad van commissarissen houdt in de uitvoering vinger aan de pols, stelt commissaris Leendert Odijk. Zijn boodschap: 'Als je echt stappen wil zetten in duurzaamheid, moet je geld ter beschikking stellen.'

VTW - Vereniging van Toezichthouder in Woningcorporaties - Interviewde Leendert Odijk, commissaris bij corporatie 'thuis in Eindhoven. Gezien de behaalde successen op gebied van verduurzamen van het vastgoed van is VTW geïnteresseerd in de wijze waarop adequaat toezicht gehouden kan worden op de complexe materie rondom duurzaamheid en hoe het bestuur de organisatie kan prikkelen.

Het interview is te lezen op de site van VTW

Gemeente Den Haag sluit energiecontract voor regionale zon en wind energie

Advies In Vastgoed begeleid de gemeente Den Haag bij haar verduurzamingsopdracht. Op 9 januari ondertekende de wethouder Joris Wijsmuller twee energie contracten met Eneco en energiecollectief OM. Beide partijen worden de komende jaren gestimuleerd om de energie, welke aan de gemeente Den Haag wordt geleverd, additioneel duurzaam op te wekken. Additioneel betekend dat de energie bronnen vandaag de dag nog niet mogen bestaan en dat Eneco en energiecollectief OM moeten investeren in duurzame opwekking. Energiecollectief OM doet dat in de stad Den Haag en Eneco binnen Nederland. De totale energiebehoefte van 57 GWh wordt de komende jaren duurzaam opgewekt uit verschillende -nog te realiseren- windparken, zonnepanelen op daken, zonneweides en andere duurzame initiatieven. Eind 2023 zal 10% van de duurzame stroom opgewekt worden binnen de gemeentegrenzen van Den Haag en de overige 90% in de regio. De contracten dragen in belangrijke mate bij aan het streven van de gemeente om haar hele bedrijfsvoering CO2-neutraal te maken.

Advies In Vastgoed begeleid vernieuwde LED verlichting Rat Verlegh Stadion

Advies In Vastgoed is namens de gemeente Breda ingehuurd om het Rat Verlegh Stadion te verduurzamen en daarbij zorg te dragen om nog voor de zomer van 2017 tot uitvoering te komen. In het stadion waar NAC Breda haar thuiswedstrijden speelt, wordt de traditionele conventionele (wedstrijd) verlichting vervangen door LED verlichting. De nieuwe verlichting moet voldoen aan de lichteisen gesteld door de UEFA voor het Dames EK  in de zomer van 2017. In het verlengde van de werkzaamheden worden ook nog circa 1900 PV panelen op de overkappingen geplaatst, waardoor het stadion en een lager energie vetbuik zal hebben en zelf energie opwekt.

Nieuwsbericht in BN de stem