Gemeente Den Haag stelt nota duurzaam vast

De raad van de gemeente Den Haag heeft de nota duurzaamheid “Schone energie in een groene stad” vastgesteld, waarin de ambities voor de komendeperiode zijn omschreven voor energie, leefomgeving, mobiliteit en grondstoffen.

Achter de schermen hebben we als afdeling Energietransitie hard gewerkt aan de invulling van deze nota, welke aansluit bij haalbare kaders in de stad. Een mooie uitdaging om nu samen met het team aan te werken.  Nota Duurzaamheid gemeente Den Haag

Gemeente Breda investeert in duurzame gebouwen

Advies In Vastgoed begeleid de gemeente Breda bij het proces om tot het verduurzamen van haar eigen portefeuille te komen. In een eerste scoop gaat de gemeente Breda nu bij 49 gebouwen maatregelen uitvoeren waarbij deze gebouwen samen op een gemiddeld energielabel van A uitkomen. Dit is de eerste fase want Breda gaat nog meer van haar gebouwen aanpakken. De gemeente verduurzaamt de gebouwen die naar verwachting nog lange tijd in eigendom blijven en die daarnaast groot genoeg zijn om de maatregelen effect te laten hebben. Advies In Vastgoed ondersteund de gemeente in het opzetten van het proces en het gezamelijk opgestelde uitvoeringsprogramma. In het eerste kwartaal 2017 volgt een tweede fase met de resterende gebouwen. Ondertussen wordt er door Advies In vastgoed gestart met de uitvoering van de eerste 25 gebouwen in 2016 en 2017

Lees hier het uitvoeringsprogramma

logo Topsector Energie

Wanneer gaan bedrijven investeren in energie-innovaties?

Advies In Vastgoed werkte mee aan het onderzoek van Topsector Energie Innovatieprogramma “Samenwerken Topsector Energie en Maatschappij” (STEM) In opdracht van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Veel renovatieprojecten starten met duurzame intenties, blijkt uit het onderzoek. Deze goede voornemens sneuvelen helaas vaak gedurende het renovatietraject. Opdrachtgevers en marktpartijen kiezen dan uiteindelijk toch voor conventionele technieken. Sociale obstakels in besluitvormingsprocessen blijken debet aan de trage marktverovering. Door de mens, ook in besluitvorming binnen bedrijven, centraal te zetten en vanaf dag één mee te nemen bij het ontwikkelen van energie-innovaties wordt de kans op succesvolle implementatie van energieinnovaties vergroot.

Lees hier het onderzoek

 

logo esco artikel facilitair

Zien gemeenten nog voordelen in ESCo’s

Het realiseren van energiebesparing door middel van een Energie Service Company is niet populair bij gemeentelijke vastgoedafdelingen. Het begrip ESCo lijkt ondertussen een eigen leven te gaan leiden. Het zorgt voor spraakverwarring maar het hoeft zeker geen verkeerd instrument te zijn, als je maar weet waar je het over hebt en wanneer je het inzet. Advies In Vastgoed, informeert gemeenten over dit onderwerp en werd door weekblad facilitair hierover bevraagd.

Lees hier het artikel

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed, interview met HEVO

Advies In Vastgoed werd door HEVO geïnterviewd op het thema duurzaamheid. In 2050 moet de energievoorziening van Nederland volledig duurzaam zijn. 34% van de CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de gebouwde omgeving waarvan het gemeentelijk vastgoed een groot aandeel heeft, op welke wijze sluit de ambitie aan bij de mogelijkheden van het vastgoed.

Lees hier het artikel

Tadp - Ontwerpen

Ontwerpen Theater aan de Parade bekend

’s-Hertogenbosch bouwt aan een nieuw Theater aan de Parade. De gemeente heeft op 21 mei twee ontwerpen gepresenteerd. Deze zijn gemaakt door Ector Hoogstad Architecten en UNStudio.

Op www.s-hertogenbosch.nl/theater presenteert de gemeente de ontwerpen in beeld en geluid. Daar kun je foto’s, plattegronden, uitleg over de ontwerpen en de presentaties bekijken. In het Theater aan de Parade staan twee maquettes van de ontwerpen. Deze zijn tot en met 7 juni te bezichtigen op werkdagen van 10.00 tot 22.00 uur. In het weekeind kunt u hiervoor vanaf 13.00 in het theater terecht.

Tot en met 7 juni kunnen inwoners van de gemeente ‘s-hertogenbosch hun voorkeur voor een van de twee ontwerpen kenbaar maken via de website.

Artikel task 16

Wat is de motivatie om een ESCO te gebruiken

Leendert Odijk is betrokken bij een korte studie over de motivatie van organisaties om, wel dan niet, met ESCo’s in zee te gaan en over de rol die ESCo Facilitators kunnen spelen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Demand Side Management programma van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het programma is een internationale samenwerking van 14 landen die gezamenlijk activiteiten ontwikkelt en promoot en advies geeft op het gebied van Demand Side Management (DSM).

Lees hier het rapport

 

artikel routekaart

Routekaart bij leegstand

Leegstand is met de huidige crisis een steeds belangrijker item binnen het vastgoedmanagement. Hoe ga je om met de verhuur van je panden en wanneer besluit je een pand af te stoten. In samenwerkingsverband tussen diverse vastgoedprofessionals werkende bij gemeenten is een eenvoudige routekaart ontwikkeld, welke de keuzes en stappen omschrijft die te nemen zijn indien gemeentelijk vastgoed leeg komt te staan.

Bekijk hier de routekaart